Рамзи ШД

Рамзи ихтисос

Рақами фармони КОА

Оғози фаъолият

6D.KOA-013

6D060200 – Информатика

6D070500 – Амсиласозии математикӣ ва компютерӣ

23

06.06.2017


 
РИСОЛАҲОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ: